Termovízia budov, domov, bytov a chladiarenských skladov.

Kontrola zateplenia fasády, tepelné úniky a tepelné mosty v konštrukcii.

Poruchy kúrenia, úniky vykurovacej vody a TUV, kontrola krbov, pecí a komínov.

Preventívna kontrola spojov a prvkov v elektrických rozvádzačoch.

Kontrola solárnych panelov fotovoltických elektrární (FTE).

Na snímkovanie v infračervenej oblasti sa používa niekoľko systémov. Pre použitie v stavebníctve a v priemysle vyrába niekoľko svetových výrobcov špeciálne kamery pracujúce na princípoch nechladeného mikroboolometra. Kamery sa líšia rozlišovacou schopnosťou ktorá sa pohybuje od 60x60 bodov až po 680x540 u drahších modelov.

Väčšina kamier obsahuje v sebe aj digitálny fotoaparát pracujúci vo viditeľnej oblasti spektra a pomocou ďalšieho softwarového spracovania obrazov je možné cez seba prekladať snímky v infračervenom a viditeľnom spektre. Výpovedná hodnota takto prevedených snímkov je vyššia. Stavby je potrebné snímkovať zo strany exteriéru tak aj zo strany interiéru. Z vonku sa prejavia tepelné mosty a nehomogenity obvodového plášťa. Z vnútornej strany sa viacej prejavia netesnosti okolo okien a dverí. Podlahy a stropy je prakticky možné urobiť iba z vnútra.

Podmienky pre snímkovanie.
 • V prípade snímkovania stavieb , rozdiel teplôt medzi vnútorným a vonkajším prostredím minimálne 17 °C. Chladiarne a mraziarne je možné úspešne merať v letných mesiacoch , obytné domy a budovy v zimných mesiacoch.
 • Nesmie svietiť slnko – prácu je najlepšie vykonať skoro ráno pred východom slnka za vonkajšej teploty nižšej ako 5 °C.
 • Nesmie pršať, snežiť ani byť hmla. Vodné pary silne pohlcujú infračervené žiarenie a meranie ja nemožné.
 • Vietor väčší ako 5m/s značne tiež obmedzuje použitie tejto metódy.
Čo je možné zistiť na stavbách.
 • tepelné mosty y dôvodu zle navrhnutej konštrukcie alebo použitia nevhodných materiálov
 • nehomogenitu stavebnej konštrukcie
 • chyby v zateplení
 • zatečené konštrukcie
 • stav pred a po rekonštrukčných prácach, alebo pred a po výmene okien
 • môže odhaliť riziko zrážania sa vlhkosti, rosný bod
 • rizikové komíny
 • z identifikovať zamurované teplovodné aj studenovodné potrubia
 • nájsť chyby v podlahovom vykurovaní
 • zavzdušnené vedenia vykurovania
 • pomôže pri regulácii vykurovania alebo vzduchotechniky
 • reálny stav potreby zateplenia Vašej budovy
 • zistiť stav pred výmenou okien a prípadné chyby po osadení nových okien
Čo je možné zistiť na technológiách.
 • prehrievajúce sa spoje a prehriate prvky (ističe, stykače, poistky ) , v elektrických rozvádzačoch
 • chyby na fotovoltaických článkoch elektrární
 • chyby na točiacich sa častiach motorov a zariadení
 • možnosť zistenia úniku chladu na chladiacich a mraziacich zariadeniach – chladničky a mrazničky
Čo je možné zistiť v preprave chladených a mrazených potravín.
 • stav izotermických nadstavieb prepravných vozidiel
 • teplotu celých paliet a kontajnerov pred nakládkou a po vykládke
 • termovízna kontrola teploty surovín a hotových výrobkov môže byť významným kontrolným prvkom v rámci HAACP (hazard analysis and critical control points) a správnej výrobnej praxe


Kontakt:

Telefón:
0903 964 545

Office:
Marián Nemčič THERMOSCAN
Pod Zlatým brehom 59
94901 Nitra

Identifikačné údaje firmy:
IČO - 11 758 546
DIČ - 1020389931
IČ DPH SK1020389931© 2013 Marián Nemčič